Atrakcie

Horská chata Bukvica sa nachádza v jednom z najmenších pohorí na Slovensku. Aj keď nepatrí medzi turistický populárne destinácie, ničím nezaostáva za populárnejšími pohoriami. Hrebeň pohoria, ktorý dosahuje miestami nadmorskú výšku tisíc metrov svojou alpinskou flórou pripomína vyššie pohoria Slovenska. Bachureň, ktorá svojou výškou 1081 mnm je najvyšším vrchom pohoria poskytuje nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Okrem toho sú neprehliadnuteľné aj ďalšie prírodné atrakcie, ktoré sú dobre dostupné z chaty, ako je jaskyňa Zlá diera a Lačnovský kaňon a strhujúca priekopová prepadlina Parkáň, niekedy označovaná i tajomným názvom Zloskalka. Zlá diera,
nazývaná i Lipovecká jaskyňa, je jedinou prístupnou jaskyňou na území prešovského okresu.  Lačnovský kaňon je národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany prírody. Kaňonom preteká Lačnovský potok, ktorý vyhĺbil kaňonovitú roklinu. V koryte potoka sa rokmi vytvorila sústava vodopádov nazvaná Prahy. Nápadné sú aj skalná útvary: Mojžišov stĺp (vysoký asi 60 metrov), skalná brána Vrátnica, či Kamenná baba. Obe prírodné atrakcie sú prístupné z Horskej chaty Bukvica, ktorá sa môže stať buď štartom, alebo cieľom pri navštívení týchto prírodných krás.